Broadcasting Act
 • Att LVI tal-2020 - Att sabiex jemenda l-Att dwar ixXandir, Kap. 350.
 • Act LVI of 2020 - Act to amend the Broadcasting Act, Cap. 350.
 • Att XVI tal-2018 - ATT biex jipprovdi għall-governanza u r-regolamentazzjoni tas-servizzi u l-prodotti dwar il-logħob minn Malta u f’Malta, flimkien mal-attivitajiet u l-ħwejjeġ l-oħra kollha li huma anċillari jew inċidentali għal dan jew konnessi miegħu, u biex jipprovdi għat-twaqqif u l-funzjonijiet tal-Awtorità ta’ Malta dwar il-Logħob.
 • Act XVI of 2018 - AN ACT to make provision for the governance and regulation of gaming services and products from and within Malta, together with all such activities and matters that are ancillary or incidental thereto or connected therewith, and for the establishment and functions of the Malta Gaming Authority.
 • Att XLII tal-2016 - ATT biex jipprovdi għat-twaqqif ta’ Servizz Parlamentari.
  [Gazzetta tal-Gvern ta’ Malta, Nru. 19,618 - 5 ta’ Awwissu, 2016]

 • Act XLII of 2016 - AN ACT to provide for the establishment of a Parliamentary Service.
  Government Gazzette, No. 19,618 - 5 ta’ Awwissu, 2016

 • Att VII tal-2015 - Att tal-2015 li jemenda Diversi Liġijiet (Persuni b’Diżabilità) (Sħubija f’Diversi Entitajiet)
  [Gazzetta tal-Gvern ta’ Malta Nru. 19,391 – 10.03.2015]

 • Act VII of 2015 - Various Laws (Persons with Disability) (Membership in Various Entities) Act, 2015
  [Government Gazette of Malta No. 19,391 – 10.03.2015]