Legislation
The Broadcasting Act, including subsidiary legislations, have been drawn up to cover the activities licensed and regulated by the Broadcasting Authority. In this section you can find the English and Maltese versions of the legislations.

Whilst the Authority makes every effort to update the list of leglisations in accordance with any amendments that are effected, it is suggested that you consult www.legislation.mt for the latest version of the aforementioned legislations.


Subsidiary Legislation in Maltese

350.01 Regolamenti dwar Ċertifikati ta' Klassifika għal Programmi Televiżivi
350.02 Regolamenti dwar Antennni fis-Servizzi ta' Xandir bit-Televiżjon
350.03 Regolamenti dwa il-Master Antenna fis-Servizz ta' Xandir bir-Radju
350.04 Regolamenti dwar Ġurisdizzjoni u Koperazzjoni Ewropea fix-Xandir
350.05 Kodiċi tax-Xandir Dwar il-Protezzjoni tal-Minuri 
350.06 Kodiċi għall-Investigazzjoni u għad-Determinazzjoni ta' Ilmenti
350.07 Regolamenti dwar Proċedura Speċjali Amministrattiva
350.08 Regolamenti dwar Kopji ta' Tapes
350.09 Regolamenti dwar id-Drittijiet li għandhom jitħallsu għall-preżentata ta' Atti Ġudizzjarji fuq Appelli
350.10 Regolamenti tal-2010 dwar il-Kodiċi dwar l-Użu Tajjeb tal-Ilsien Malti fil-Mezzi tax-Xandir
350.11 Ordni dwar ir-Reviżjoni tal-Penali Amministrattiva
350.12 Regolamenti dwar il-Poteri ta' Infurzar li għandha l-Awtorità tax-Xandir
350.13 Ordni ta' Awtorizzazzjoni għal Xandir tat-Televiżjoni permezz ta' Satellita
350.14 Ħtiġijiet dwar Standards u Prattika li japplikaw għal Bulettini ta’ l-Aħbarijiet u l-Programmi ta’ Ġrajjiet Kurrenti
350.15 Ħtiġijiet dwar Standards u Prattika dwar is-Sehem ta’ Nies bla Ħarsien xieraq fil-Mezzi tax-Xandir
350.16 Ħtiġijiet dwar Standards u Prattika Kif Għandhom ikunu rappurtati Traġedji fix-Xandir
350.17 Ħtiġijiet dwar Standards u Prattika dwar id-Diżabilità u l-Preżentazzjoni tagħha fix-Xandir
350.18 Ħtiġijiet dwar Standards u Prattika dwar Wiri u s-Smigħ ta’ Programmi għall-Familja
350.19 Ħtiġijiet dwar Standards u Prattika dwar il-Programmi ta’ Phone-insimxandra fuq il-Mezzi tax-Xandir
350.20 Ħtiġijiet dwar Standards u Prattika dwar Sottotitli u Titli Oħrajn fil-Programmi Televiżivi
350.21 Ħtiġijiet dwar Standards u Prattika dwar id-Diversi Tipi ta’ Stħarriġ ta’ l-Opinjoni Pubblika mxandra fuq is-Servizzi ta’ Radju u Televiżjoni
350.22 Ħtiġijiet dwar Standards u Prattika dwar it-Tmexxija ta’ Kompetizzjonijiet u l-għoti ta’ premjijiet fil-mezzi tax-xandir
350.23 Ħtiġijiet dwar ir-Reklami, Metodi ta’ Reklamar u Direttivi dwar Reklamar ta’ Tattoos
350.24 Ħtiġijiet dwar ir-Reklami, Metodi ta’ Reklamar u Direttivi dwar Reklamar, Sponsorship u Teleshopping ta’ Xorb Alkoħoliku
350.25 Ħtiġijiet dwar ir-Reklami, Metodi ta’ Reklamar u Direttivi dwar Reklamar Dwar Logħob ta’ l-Ażżard fuq is-Servizzi tax-Xandir
350.26 Ħtiġiet dwar Standards u Prattika biex Tinġieb 'il Quddiem l-Ugwaljanza Razzjali

350.27 Ħtiġiet dwar Standards u Prattika dwar Il-Prezz ta' Telefonati u SMS'sfil-Mezzi tax-Xandir

350.28 Regolamenti dwar ir-Rappurtaġġ ta' Aħbarijiet Qosra Fix-Xandir
350.29 Regolamenti dwar ix-Xandir bir-Radju Diġitali 
350.30 Parteċipazzjoni ta' Professjonisti fil-Kura Medika u Reklamar ta' Prodotti u Trattamenti Mediċinali 
350.31 Ħtiġijiet dwar Standards u Prattika dwar Reklamar, Metodi ta' Reklamar u Direzzjonijiet dwar Kollozzjonijiet Pubbliċi fuq il-Mezzi tax-Xandir
350.32 Regolamenti dwar il-Kriterji tal-Għażla ta' Servizzi tat-Televiżjoni b'Oġettivi ta' Interess Ġenerali
350.33 Regolamenti tal-2012 dwar Servizzi ta' Distribuzzjoni tax-Xandir
350.34 Ordni tal-2012 dwar in-Notifika ta' Servizzi ta' Mezzi Awdjoviżivi li jsiru b'Talba

Go Back to Top   


Subsidiary Legislation in English

350.01 Television Programmes (Classification Certificates) Regulations 
350.02 Television Broadcasting Services (Antennae) Regulations 
350.03 Radio Broadcasting Services (Master Antenna) Regulations 
350.04 Broadcasting (Jurisdiction and European Co-Operation) Regulations
350.05 Broadcasting Code for the Protection of Minors
350.06 Code for the Investigation and Determination of Complaints
350.07 Special Administrative Procedure Regulations
350.08 Dubbing of Tapes Regulations
350.09 Fees payable on the Filing of Judicial Acts in connection with Appeals Regulations
350.10 Code on the Correct Use of the Maltese Language on the Broadcasting Media Regulations
350.11 Administrative Penalty (Revision) Order
350.12 Broadcasting Authority (Enforcement Powers) Regulations
350.13 Satellite Television Broadcasting Licence (Empowerment) Order
350.14 Requirements as to Standards and Practice applicable to News Bulletins and Current Affairs Programmes
350.15 Requirements as to Standards and Practice applicable to Participation in Media Programmes of Vulnerable Persons
350.16 Requirements as to Standards and Practice applicable to the Coverage of Tragedies in Broadcasting
350.17 Requirements as to Standards and Practice applicable to Disability and its Portrayal in the Broadcasting Media
350.18 Requirements as to Standards and Practice applicable to the Family Viewing and Listening
350.19 Requirements as to Standards and Practice applicable to Phone-ins in Programs aired on the Broadcasting Media
350.20 Requirements as to Standards and Practice applicable to Crawls and Captions in Television Programmes
350.21 Requirements as to Standards and Practice applicable to Various Types of Polls Broadcast on Radio and Television Services
350.22 Requirements as to Standards and Practice applicable to the Conduct of Competitions and the Award of Prizes
350.23 Requirements as to Advertisements, Methods of Advertising and Directions applicable to Tattoo Advertising
350.24 Requirements as to Advertisements, Methods of Advertising and Directions applicable to Alcoholic Drink Advertising, Sponsorship and Teleshopping
350.25 Requirements as to Advertisements, Methods of Advertising and Directions applicable to Gambling Advertisements
350.26 Requirements as to Standards and Practice on the Promotion of Racial Equality
350.27 Requirements as to Standards and Practice applicable to the Price of Telephone Calls and SMS's in the Broadcasting Media
350.28 Broadcasting (Short News Reporting) Regulations
350.29 Digital Radio Broadcasting Regulations
350.30 Participation of Health Professionals and Advertisements of Medicinal Products and Treatments
350.31 Requirements as to Standards and Practice as to Advertisements, Methods of Advertising and Directions on Public collections on the Broadcasting Media
350.32 General Interest Objectives (Television Services) (Selection Criteria) Regulations
350.33 Broadcast Distribution Services Regulations, 2012
350.34 Notification of On-Demand Audiovisual Media Services Order, 2012

Go Back to Top   


Att Dwar Il-Midja U L-Malafama

Go Back to Top   


Media and Defamation Act

Go Back to Top   


Other Subsidiary/Ancillary Legislation

There are various Legislative Acts which directly and/or indirectly effect radio and television broadcasts and broadcasting content:
  • Consumer Affairs Act, Cap. 378
  • Health Care Professions Act, Cap. 464
  • European Union Act, Cap. 460
  • Electronic Communications (Regulation) Act, Cap. 399
  • Maltese Language Act, Cap. 470
  • Freedom of Information Act, Cap. 496

Such legislation is not under the direct administrative control of the Broadcasting Authority. However other regulatory authorities can empower the Broadcasting Authority to act accordingly.  The latest amendments to such Acts can be found at the Laws of Malta website under the Ministry for Justice, Culture and Local Government

Go Back to Top