Circulars
Latest

Ċirkulari 08/22

Ċirkulari lill-istazzjonijiet tar-radju

 

Ittestjar tal-Fireman Switch fis-sit tat-trażmissjoni tal-Għargħur

 

Skont l-imejl li ntbagħtet fit-13 ta’ April 2022, l-Awtorità tixtieq tavża li nhar it-Tnejn 25 ta’ April 2022 ser tkun qed tittestja l-Fireman Switch li kienet ġiet installata fis-sit tat-trażmissjoni tal-Għargħur. Kif kien indikat, is-servizzi se jkunu temporanjament imwaqqfa għal madwar 63 sekonda sakemm it-tagħmir kollu jdur fuq il-generator. Il-generator ser jitħalla jaħdem għal 30 minuta u wara jkun hemm waqfien ieħor ta’ 63 sekonda sakemm it-tagħmir kollu jerġa’ jdur lura fuq il-provvista prinċipali tad-dawl.

Il-Fireman Switch ser ikun qed jingħafas fid-09:00 fid-data indikata hawn fuq. Għalhekk, ġentilment qed nitolbu li jkun hemm preżenti l-persuni tekniċi tagħkom fis-sit tal-Għargħur fit-08:30, f’każ biss li jkunu jridu jsiru xi arranġamenti meħtieġa.

Filwaqt li nirringrazzjawkom tal-kooperazzjoni tagħkom, nixtiequ ngħarrfukom li dan l-ittestjar ħa jkun qed isir biex jiġi żgurat li l-Fireman Switch jaqdi l-iskop tiegħu u jaqta’ kull tagħmir elettroniku f’każ ta’ nar. Nitolbukom sabiex tavżaw lill-produtturi u lill-preżentaturi tagħkom biex ikunu mgħarrfa b’dan u hekk jinfurmaw lis-semmiegħa tagħhom ukoll.

 

 

Georvin Zammit 
Uffiċjal Tekniku
18 ta’ April 2022

Ref : 15/61

Circular 08/22

Circular to radio stations

 

Testing of Fireman’s Switch at the Għargħur Transmitting Site

 

Following the email sent out on the 13th of April 2022, please be informed that on Monday 25th April 2022 the Broadcasting Authority shall be testing the Fireman Switch that was installed at the Għargħur transmitting site. As indicated, services will be down for around 63 seconds until all the equipment has been shifted onto the generator. The generator will be left running on-load for 30 minutes following which there will be another downtime of 63 seconds until all the equipment has been shifted back to the main supply.

The triggering of the fireman switch shall happen at 09:00 on the date indicated above. Therefore, we kindly ask you to have your technical personnel on standby at Għargħur by 08:30, just in case any necessary changes would have to be applied.

While thanking you for your coopeation, may I remind you that this testing shall be performed to make sure that the switch serves it purpose and cuts off all electrical equipment in case of fire. We appreciate if you would inform your producers and presenters about this so that they can inform their listeners accordingly.

 

 

Georvin Zammit
Chief Technical Officer
18th April 2022

Ref : 15/61

 

 

 

 

 

 

 

 


Archive

Press here for Circulars to Broadcasting Stations Archive