Circulars
Latest

 

Ċirkulari 03/23

Ċirkulari lill-istazzjonijiet tar-radju

 

Xogħol fuq it-Torri tal-Għargħur

 

L-Awtorità tixtieq tavża li nhar it-Tnejn, 30 ta’ Jannar 2023 ser ikun qed isir xogħol fuq nett tat-Torri tat-Trażmissjoni tal-Għargħur, jekk it-temp jippermetti. Matul dan il-perjodu jistgħu jseħħu xi interruzzjonijiet fis-servizzi jew inkella qtugħ fit-trażmissjoni tar-radju. Biex tnaqqas l-impatt ta’ dan ix-xogħol, filwaqt li tħares is-saħħa u s-sigurtà tal-ħaddiema tagħha, l-Awtorità se tkun qed taqleb it-trażmissjonijiet fuq l-antenna ta’ riserva b’qawwa ta’ trażmissjoni ridotta.

 

Ix-xogħol mistenni jibda fid-09:00 u jdum madwar 4 sigħat. Nixtiequ navżawkom li l-aħjar ikun hemm preżenti l-persuni tekniċi tagħkom fis-sit tal-Għargħur fit-08:30, sabiex isiru l-arranġamenti meħtieġa qabel ma jibda dan ix-xogħol.

 

Filwaqt li nirringrazzjawkom tal-kooperazzjoni tagħkom, nitolbukom sabiex tgħarrfu lill-produtturi u lill-preżentaturi tagħkom biex ikunu avżati b’dan u hekk jinfurmaw lis-semmiegħa tagħhom ukoll.

 

Georvin Zammit 
Uffiċjal Tekniku
18 ta’ Jannar 2023

Ref : 15/61

 

 

 

 

 

Circular 03/23

Circular to radio stations

 

Work on the Għargħur Transmitting Tower

 

Please be informed that on Monday, 30th of January 2023, work needs to be carried out on the very top of the Għargħur Transmitting Tower, weather permitting. During this period some service interruptions might occur. In order to minimise the impact of this work while safeguarding the health and safety of our personnel, the Authority will be switching all the transmissions onto the backup antenna at a reduced transmission power.

 

Work is expected to start at 09:00 and lasts around 4 hours. We kindly ask you to have your technical personnel on standby at Għargħur at 08:30 so that the necessary changes can be applied before the work can kick off.

 

While thanking you for your cooperation, please inform your producers and presenters who will be notifying their listeners accordingly.

 

Georvin Zammit
Chief Technical Officer
18th of January 2023

Ref : 15/61

 

 

 

  

 

 

 


Archive

Press here for Circulars to Broadcasting Stations Archive