Circulars
Latest

 

 

 

Ċirkulari  04/24

 

 

 

Lill-Istazzjonijiet Kollha tar-Radju u Televiżjoni

 

 

 

Mehmuża ma’ din iċ-ċirkulari għandkom issibu Direttiva maħruġa mill-Awtorità tax-Xandir ai termini ta’ Artiklu 15 tal-Att Dwar ix-Xandir li tkopri l-perjodu 29 ta’ April u t-8 ta’ Ġunju 2024.

 

 

Nitlobkom biex tali direttiva tiġi kkomunikata lill-producers kollha li jaħdmu mal-istazzjon tagħkom.

 

 

 

 

 

 

Dr Joanna Spiteri                                                                                                                                                                                                        18 ta’ April 2024

Kap Eżekuttiv                                                                                                                                                                                                              Ref 103/03; 3/19

 

Direttiva MEP_LC June 2024 MT

Direttiva MEP_LC June 2024 EN

 

 

 

 

 


Archive

Press here for Circulars to Broadcasting Stations Archive