[01/15] Hygiene Standards and Food Safety (30/01/2015)
[01/15] - Hygiene Standards and Food Safety (30/01/2015)

             
   

Press Release

   
   

                                                                                                               

   

Consultation Document on Hygiene Standards and   Food Safety 
 
in Cookery Programmes

The Broadcasting Authority is   launching another consultation document with proposed standards for   broadcasters who transmit cookery programmes or cooking slots in magazine   programmes.

Cooking programmes are becoming   increasingly popular on local television stations and the Authority has   recently nominated a Committee of experts in the field to draw up regulations   which should be implemented by television stations during such broadcasts.

In the past, the Authority has   issued a number of guidelines on such programme genres in a bid to sensitize   broadcasters on the need to practice good hygiene standards and food safety.

The draft Legal Notice primarily   focuses on how food products should be handled. The Authority believes that   what is featured on local screens has a bearing on what happens in   households, and therefore stations should ensure that they lead by example.

To date, there are no specific   provisions in the Broadcasting Act which address these programme genres, and   this consultation document provides an opportunity for all stakeholders in   the field to submit their feedback on the matter.

The deadline for submission is   Friday 27th February 2015.

Consultation Document 

-----0-----

Dokument ta’ Konsultazzjoni Dwar Standards ta’   Iġjene 
 
fil-Programmi tat-Tisjir

L-Awtorità tax-Xandir qed tniedi dokument   ta’ konsultazzjoni li jikkonsisti f’abbozz ta’ Avviż Legali dwar standards   ta’ iġjene fi programmi ta’ tisjir jew irkejjen ta’ tisjir li jixxandru fuq   l-istazzjonijiet televiżivi.

Il-programmi ta’ tisjir minn dejjem   kienu popolari u f’dawn l-aħħar snin kważi kull stazzjon xandar programm ta’   tisjir jew xi rokna li fiha jidher xi ħadd isajjar. Għal dan il-għan,   l-Awtorità ħatret Kumitat ta’ esperti f’dan il-qasam biex jagħmel   suġġerimenti dwar xi standards għandhom jiddaħħlu f’dan it-tip ta’ programmi   li jixxandru fuq l-istazzjonijiet lokali.

Fil-passat, l-Awtorità kienet ukoll   ħarġet linji gwida lill-istazzjonijiet biex f’dawn il-programmi tiġi mħarsa   l-iġjene fl-ikel u li min ikun qed isajjar juża prattiċi tajbin.
  L-Awtorità temmen li dak li jixxandar fuq il-mezzi tax-xandir għandu impatt   kbir fuq it-telespettaturi u għalhekk huwa ferm importanti li x-xandara   jagħtu eżempju tajjeb waqt programmi ta’ tisjir billi jiżguraw li jħarsu   l-elementi bażiċi tal-iġjene.

Sal-lum m’hemm l-ebda provedimenti   speċifiċi fl-Att Dwar ix-Xandir li jħarsu dan l-aspett u għalhekk dan   id-dokument ta’ konsultazzjoni joffri l-opportunità sew lix-xandara kif ukoll   lil dawk li huma midħla ta’ dan il-qasam li jissottomettu l-opinjonijiet   tagħhom dwar dan l-abbozz.

L-Awtorità tilqa’   s-sottomissjonijiet sa nhar il-Ġimgħa 27 ta’ Frar 2015. 
   

Dokument ta' Konsultazzjoni

                           
   

Mario Axiak 

   
   

 

   
   

Kap Riċerka u Komunikazzjoni

   
   

 20 ta' Jannar 2015