[02/11] Referendum Broadcasts 2011 - Debate (09/05/2011)
Stqarrija Nru : 02/11

Xandiriet għar-Referendum 2011 - Dibattitu

Bħala parti mill-iskema ta’ Xandiriet għar-Referendum 2011 organizzata mill-Awtorita’ tax-Xandir, nhar l-Erbgħa 11 ta’ Mejju, 2011, ser jixxandar dibattitu bejn il-Moviment IVA għad-Divorzju, IVA għaż-Żwieġ u l-Moviment Żwieġ Bla Divorzju. Dan id-dibattitu ta’ 60 minuta ser jixxandar fuq TVM u Radju Malta fid-20.40.

Is-suġġett għal dan id-dibattitu ser ikun "Id-Divorzju Għandu Postu f’Malta?", u l-kelliema ser ikunu Dr Carmel Azzopardi u Dr Deborah Schembri għall-Moviment IVA għad-divorzju, IVA għaż-żwieġ, u Dr Anna Vella u Dr Bernard Grech għall-Moviment Żwieġ Bla Divorzju. Dan id-dibattitu ser jitmexxa minn Keith Demicoli.

-----0-----

Press Release No: 02/11

Referendum Broadcasts 2011 - Debate

As part of the Referendum Broadcasts Scheme 2011 organised by the Broadcasting Authority in relation to the upcoming Referendum, a debate between Moviment IVA għad-Divorzju, IVA ghaż-Żwieġ and Moviment Żwieġ bla Divorzju will be broadcast next Wednesday 11th May, 2011.  The programme in this series is a 60 minute debate to be broadcast on TVM and Radju Malta at 20:40.

The subject for this debate is "Id-Divorzju Għandu Postu f'Malta?".  The participants will be Dr Carmel Azzopardi and Dr Deborah Schembri for Moviment IVA għad-Divorzju, IVA għaż-Żwieġ, and Dr Anna Vella and Dr Bernard Grech for Moviement Żwieġ Bla Divorzju.  This debate will be chaired by Keith Demicoli.

Mario Axiak M.B.A. (Maastricht)

9th May 2011 

Head Research & Communications

Ref.: 16/11