[02/20]-Courtesy Visit
Release: Immediate Release

Date: 24th January 2020
PR 02/20

Stqarrija għall-Istampa
Media Release


Żjara ta’ kortesija mill-Awtorità tax-Xandir lill-E.T. l-President George Vella

Wara l-ħatra taċ-Chairman tal-Awtorità tax-Xandir is-Sur Frank V. Farrugia fis-6 ta’ Novembru 2019 u l-ħatra mill-ġdid tal-Membri tal-Bord (Dr Peter Fenech, is-Sur Charlo Bonnici, is-Sur Francis Ghirxi u Dr Alessandro Lia), saret żjara ta’ kortesija lill-Eċċellenza Tiegħu l-President George Vella. Din il-laqgħa saret it-Tnejn 6 ta’ Jannar 2020 fil-Palazz ta’ San Anton.

Fil-laqgħa l-Awtorità tat donazzjoni lill-fondazzjoni tal-Malta Community Chest Fund.

Il-Bord tal-Awtorità kien akkumpanjat mill-Kap Eżekuttiv, Dr Joanna Spiteri, u s-Segretarju tal-Bord, Dr Simon Manicolo.

-----o-----

Courtesy visit by the Broadcasting Authority to H.E. President George Vella

Subsequent to Mr Frank V. Farrugia’s appointment as Chairman of the BA on 6th November and the re-appointment of the Board Members (Dr Peter Fenech, Charlo Bonnici, Francis Ghirxi and Dr Alessandro Lia), a courtesy visit was made to His Excellency President George Vella. This took place on Monday, 6th January at San Anton Palace.

The Authority presented a donation to the Malta Community Chest Fund Foundation.

The Board was accompanied by the Chief Executive, Dr Joanna Spiteri, and the Secretary to the Board, Dr Simon Manicolo.

Mario Axiak
Kap Riċerka u Komunikazzjoni