[05/10] Ittra Ufficcjali tal-Awtorita` tax-Xandir (23/04/2010)
Stqarrija 5/10

Ittra Uffiċjali tal-Awtorità tax-Xandir b’risposta għall-Ittra Uffiċjali ta’ PBS Ltd.

Fl-20 ta’ April 2010  l-Awtorità tax-Xandir ippreżentat ittra uffiċjali b’risposta għall-ittra uffiċjali li ppreżentat Public Broadcasting Services Ltd fil-Prim’Awla tal-Qorti Ċivili dwar id-deċiżjoni tal-istess Awtorità datata 6 t’April 2010 dwar il-programm Bondiplus li xxandar fit-8 ta’ Marzu 2010 fuq l-istazzjon televiżiv TVM.

Kopja tal-ittra uffiċjali ffirmata mill-Professur Ian Refalo hija mehmuża ma’ din l-istqarrija.

[Ittra Ufficjali tal-Awtorita` tax-Xandir]

 

Mario Axiak 

22 t'April 2010

Kap Riċerka u Komunikazzjoni

Ref 30/10