[05/18]-Repairs Gharghur Tower
Stqarrija għall-Istampa 05/18
Media Release 05/18

Xogħol fuq it-Torri tal-Għargħur
Works on the Għargħur Tower

L-Awtorità tax-Xandir tixtieq tfakkar dwar il-bidla għall-Antenna ta' Riserva skedata għall-Erbgħa, 29 ta' Awissu minn 0700 sa 1300, minħabba xogħlijiet ta' tiswija importanti li qed isiru fuq it-tagħmir li jinsab fuq il-parti ta' fuq tat-Torri. Dan ix-xogħol isir jekk it-temp jippermetti.

Minħabba dan ix-xogħol il-qawwa tat-trazmissjoni ser tkun imnaqqsa għal raġunijiet ta’ sigurtà u għalhekk is-semmiegħa jesperjenzaw sinjal fqir fis-settijiet tar-radju tagħhom.

L-Awtorità tax-Xandir tiskuża ruħha għal kull inkonvenjent.

-----o-----

The Broadcasting Authority would like to remind you about the switchover to the reserve antenna scheduled for Wednesday, 29th August from 0700 to 1300, owing to important repair works being performed on the equipment situated on the upper part of the Tower. These works will be carried out weather permitting.

As a result, transmission power will be reduced for safety reasons and listeners may experience poorer reception on their radio receivers.

The Broadcasting Authority apologises for any inconvenience.

Mario Axiak
27th August 2018
Kap Riċerka u Komunikazzjoni
Ref 15/61