[06/18]-Repairs Gharghur Tower6
Stqarrija għall-Istampa 06/18
Media Release 06/18


Xogħol fuq it-Torri tal-Għargħur
Works on the Għargħur Tower

L-Awtorità tax-Xandir tixtieq tirringrazzja lill-pubbliku ġenerali għall-kooperazzjoni li intweriet meta twettqu xogħlijiet ta' tiswija fit-Torri tal-Għargħur nhar id-29 ta' Awwissu 2018.

Peress li x-xogħlijiet ippjanati għat-22 t' Awwissu kellhom jiġu kkanċellati minħabba temp ħażin, dawn qed jiġu posposti għal nhar l-Erbgħa, 12 ta' Settembru mis-07:00 sa 13:00 jekk it-temp jippermetti. F’dil-ġurnata, il-qawwa tat-trażmissjoni ser tkun imnaqqsa għal raġunijiet ta’ sigurtà u għalhekk is-semmiegħa jistgħu jesperjenzaw sinjal fqir fis-settijiet tar-radju tagħhom.

L-Awtorità tax-Xandir titlob apoloġija għal kwalunkwe inkonvenjent.

-----o-----

The Broadcasting Authority would like to thank the general public for their cooperation when repair works were carried out on the Għargħur Tower on 29th August 2018.

Since the works planned for the 22nd August had to be cancelled due to bad weather, these are being postponed to Wednesday, 12th September from 07:00 to 13:00, weather permitting. On this day transmission power will be reduced for safety reasons and listeners may experience poorer reception on their radio receivers.

The Broadcasting Authority apologises for any inconvenience.

Mario Axiak
Kap Riċerka u Komunikazzjoni
10 ta’ Settembru 2018