[15/14] - Dokument ta' Konsultazzjoni dwar l-Użu Tajjeb tal-Ilsien Malti(25/08/2014)
PR 15/2014

Dokument ta' Konsultazzjoni dwar l-Użu Tajjeb tal-Ilsien Malti

Mehmuż għandkom issibu dokument ta’ konsultazzjoni dwar l-użu tajjeb tal-ilsien Malti fil-mezzi tax-xandir.

L-Awtorita’ tax-Xandir tistieden lil dawk kollha li jixtiequ jagħmlu xi sottomissjoni dwar dan l-abbozz il-ġdid biex jagħmlu dan sa mhux aktar tard mill-1 t’Ottubru 2014.

Mario Axiak
Kap Riċerka u Komunikazzjoni
25 t’Awwissu 2014

Dokument ta' Konsultazzjoni dwar l-Użu Tajjeb tal-Ilsien Malti