Tender12_68 (24/04/2012)
The Broadcasting Authority notifies that:-

Sealed tenders will be received by the Chief Executive in the Tender Box of the Authority’s premises at 7, Mile End Road, Hamrun by not later than noon on Friday 26th May 2012 for the:

Provision of one (1) Brand New General Service Car for the Broadcasting Authority.

copy of the tender document outlining full details of the tender conditions including technical specifications is available at the reception desk of the Authority at a cost of € 25 or can be viewed from the Authority’s website www.ba-malta.org.

Late applications will not be considered.

----- o -----

L-Awtorità tax-Xandir tgħarraf illi:-

Sa nofsinhar ta’ nhar il-Ġimgħa, 26 ta’ Mejju 2012, jintlaqgħu offerti magħluqa mill-Kap Eżekuttiv fil-kaxxa tal-offerti li tinsab fl-Uffiċċju tal-Awtorità tax-Xandir f’nru 7, Triq Milend, Ħamrun, għal:-

Provvediment ta’ karozza ġdida fjamanta għall-użu ġenerali tal-Awtorità tax-Xandir.

Kopja tad-dokument tal-offerta bit-tagħrif essenzjali, kundizzjonijiet tal-offerta u dettalji tekniċi, huma aċċessibbli minn fuq is-sit elettroniku tal-Awtorità u jinkisbu bi ħlas ta’ €25 mir-reception desk tal-Awtorità.

Applikazzjonijiet li jaslu tard ma jiġux ikkunsidrati.